ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သိပ္ကို ဂရုစိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိၿပီး စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံေတြပါ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးေလး က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို သာမန္အခ်ိန္ထက္ ပိုၿပီးဂရုစိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၁။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႔ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အေရျပား ဓာတ္မတည့္တာေတြျဖစ္ေစႏိုင္သလို ဓာတုပစၥည္းေတြ ထိေတြ႕ႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း သင့္ကေလး က်န္းမာေရးအတြက္မေကာင္းပါဘူး။

၂။ အမိႈက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနနဲ႔ အမိႈက္သရိုက္ေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္။ အမိႈက္သရိုက္ေတြက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းအတြက္မေကာင္းလို႔ သင့္ကေလးအတြက္ေရာ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ပါ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

၃။ ေရခ်ိဳးခန္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

ေရခ်ိဳးခန္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ ဓာတုပစၥည္းေတြပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ကေလး က်န္းမာေရးအတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း

အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထိုင္ကာ အဝတ္ေလွ်ာ္တာမ်ိဳးက သင့္ကိုအေအးမိေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္ေပးတာဟာ သင့္ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္မေကာင္းတာမို႕ ေရွာင္ေပးပါ။

၅။ ေလးလံတဲ့ ပစၥည္းေတြကို မျခင္း ေရြ႕ ျခင္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအေနန႔ဲ ေလးလံတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရြ႕ ျခင္း ေျပာင္းျခင္းမလုပ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္တာဟာ ကေလးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။