ဘာသာစကားဆိုတာမ်ိဳးက ကိုယ္ေလ့လာရင္ ေလ့လာသေလာက္ တိုးတက္လာမယ့္ ပညာရပ္တစ္ခုပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းတဲ့ သင္တန္းေတြတက္တက္ ကိုယ့္ဘက္က အားထုတ္မႈမရွိရင္ တိုးတက္မလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေသခ်ာတက္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီ ၅ မ်ိဳးကို မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္တန္းမတက္ႏိုင္တဲ့သူေတြဆိုလည္း ဒီ ၅ မ်ိဳးနဲ႔တင္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာတက္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ရုပ္ရွင္ၾကည့္ပါ

Source: www.t3.com

ကိုယ္ေလ့လာေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို မ်ားမ်ားၾကည့္ပါ။ ေန႔တိုင္းၾကည့္ပါ။ ျမန္မာစာတန္းထိုးကို မၾကည့္ပါနဲ႔။ မသိရင္ Google တို႔ Dictionary မွာ ရွာၿပီး ဘာသာျပန္ၾကည့္ပါ။ ေသခ်ာေပါက္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

သီခ်င္းနားေထာင္ပါ

Source: www.sweetyhigh.com

ကိုယ္ေလ့လာေနတဲ့ဘာသာစကားက အဂၤလိပ္စာဆိုရင္ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေတြပဲ နားေထာင္ပါ။ ဂ်ပန္စာေလ့လာေနရင္ ဂ်ပန္သီခ်င္းေတြပဲ အၿမဲေန႔တိုင္း နားေထာင္ပါ။ နားယဥ္ၿပီး စကားေျပာတာပါ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

စာအုပ္ဖတ္ပါ

Source: www.forbes.com

အဂၤလိပ္စာေလ့လာရင္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ေတြဝယ္ဖတ္၊ သတင္းစာေတြဖတ္၊ ပံုျပင္ေတြဖတ္ပါ။ ဂ်ပန္စာ၊ တရုတ္စာေလ့လာေနရင္လည္း ဒါနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့စာအုပ္ေတြကို ဝယ္ဖတ္ပါ။ တစ္အုပ္ကိုပဲ ေသခ်ာေနာေက်ေအာင္ဖတ္ၿပီး အရင္ေလ့လာပါ။ အဖတ္စြမ္းရည္နဲ႔ အေရးစြမ္းရည္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

စကားေျပာေလ့က်င့္ပါ

Source: www.freepik.com

ကိုယ္ေလ့လာေနတဲ့ဘာသာစကား ကုိယ္တက္ေနတဲ့ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ စကားေျပာပါ။ တူတူေလ့လာေနတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အၿမဲေျပာပါ။ ေျပာစရာလူမရိွရင္ မွန္ေရွ႔မွာ တစ္ေယာက္ထဲေျပာၿပီး ေလ့က်င့္ပါ။ သူတို႔ရဲ႔ေလယူေလသိမ္းအတိုင္း ေျပာတက္လာေအာင္ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ေလ့က်င့္ပါ။ ေသခ်ာေပါက္ အေျပာစြမ္းရည္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

အင္တာနက္ကေနေလ့လာပါ

Source: www.komando.com

အင္တာနက္မွာ မ်ိဳးစံုသိခ်င္တာကို ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အင္တာနက္မွာ ကိုယ္ေလ့လာေနတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို ေလ့လာပါ။ အင္တာနက္ကေန အစီအစဥ္ေတြၾကည့္တာမ်ိဳးန႔ဲလည္း ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။