ေနာက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ တကယ္ေျပာတာပါ။ စာဖတ္သူတို႔ေကာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စကားေျပာဖူးလား။ အဲလိုစကားေၿပာတာဟာ သင့္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါတယ္။

ဥပမာ စာေရးတယ္ဆိုပါစို႔။ ငါဒီစာကို ဘယ္လိုေရးမလဲဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတြးၿပီး စကားေျပာေနတာမိ်ဳး ကိုဆိုလိုတာပါ။

သုေတသနပညာရွင္ေတြက အဲဒီလို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စကားေျပာတာဟာ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ပိုၿပီးထိေရာက္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

သင္ယူရတာလည္း ပိုျမန္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခဏခဏစကားေျပာေပးရင္ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးသလိုျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈလည္း ေကာင္းပါတယ္။

၁။ ပစၥည္းထားမိတဲ့ေနရာကို သတိေပးလိမ့္မယ္။

ေသာ့တို႔ မ်က္မွန္တို႔ဆို ထားၿပီးရင္ ခဏခဏ ျပန္ရွာရေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကိုယ္တစ္ေနရာရာ ထားလိုက္မိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ငါဒီေနရာမွာ ထားလိုက္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာေပးပါ။ ဒါဆို ပိုၿပီး ရွာရလြယ္သလို မွတ္မိပါတယ္။ ထားတဲ့ေနရာ မမွတ္မိတဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္လည္း သင့္ဦးေႏွာက္ကိုအလုပ္ေပးၿပီး ငါဘယ္မွာထားမိတာပါလိမ့္ဆိုၿပီး ေရရြတ္ေနကာ ျပန္စဥ္စားပါ။ ဒါဆို ရွာေဖြရလြယ္ပါတယ္။

၂။ အာရံုေတြ မေထြျပားေအာင္ စီမံေပးႏိုင္တယ္

ကိုယ့္ကိုကိုယ္စကားေျပာတာဟာ အာရံုေတြမေထြျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာလည္း သိပ္ကို အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။

၃။ သင့္ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တယ္။

တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ သင့္ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ အာရံုေတြ မေထြျပားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေပးႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္စကားေျပာတယ္ဆိုတဲ့အခါမွာလည္း ငါလုပ္ႏိုင္တယ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ငါ့အတြက္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အျပဳသေဘာဘက္ကေဆာင္တဲ့ စကားေတြကို ေျပာေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တာမ်ိဳး ေျပာရင္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးမရွိပါဘူး။