ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် သင္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေတြက သင့္ဆံေကသာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား။ ဆံပင္ကို အပူေပးစက္နဲ႔ ေကာက္တာ ေျဖာင့္တာေတြ၊ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္နဲ႕ အေျခာက္ခံတာေတြမက အခုလို ဆံပင္ပံုစံကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းေပးတာဟာလည္း ဆံေကသာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ဆံပင္ခပ္ျမင့္ျမင့္စည္းျခင္း

အခုလို ဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္စည္းေပးတာဟာ ဆံပင္ဖြာျခင္း၊ ဆံပင္က်ိဳးေၾကပ်က္စီးျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ျခင္း

ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီး အၿမဲတမ္း က်စ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆံပင္အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း၊ ဆံေကသာ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆံပင္အျမစ္ေလးေတြကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္။

ဆံထံုးထံုးျခင္း

သင့္ရဲ႕ ဆံေကသာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတဲ့ ဆံပင္ပံုစံ (၃) မ်ိဳး

အၿမဲတမ္းလိုလို ဆံပင္ကို ဆံထံုးထံုးထားတာဟာ သင့္ကို စတိုင္လ္က်ေစေပမယ့္ ဆံေကသာကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတယ္ဆိုတာ သတိရပါ။ ဆံပင္က်ိဳးေၾကပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ဆံသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။