အားလပ္ရက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပြဲတစ္ခုခုသြားစရာရွိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဝါသနာပါလို႔ ထသြားထလာ အေျခအေနမိ်ဳးမွာ ဆံပင္ကို ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕ခ်င္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး အရမ္းလွတဲ့ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔နည္းေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။

၁။ ပံုစံ ၁

အရင္ဆံုး ေခါင္းကို ေသခ်ာၿဖီးလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆံပင္အေရွ႕ပိုင္း ႏွစ္ဖက္ကို နည္းနည္းဆီယူၿပီး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ေပးပါ။

အဲဒီေနာက္ ဆံပင္ေတြကို စုစည္းေပးလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ အလယ္ကေန ခြဲၿပီးဆံပင္ေတြကို စုထည့္ေပးလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ေနာက္ထပ္တစ္ခါထပ္ၿပီး ဆံပင္ေတြကိုစည္းကာ ထပ္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ကလစ္နဲ႔ ၿမဲေနေအာင္ ညွပ္ေပးလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ အေပၚကေန ကလစ္လွလွေလးတစ္ခု ထပ္တပ္ေပးလိုက္ပါ။

၂။ ပံုစံ ၂

အရင္ဆံုး ဆံပင္ေတြကိုစုၿပီး ခပ္ျမင့္ျမင့္ေလး စည္းလုိက္ပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ စည္းထားတဲ့ထဲက ဆံပင္နည္းနည္းကို ထုတ္ၿပီး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ေပးလုိက္ပါ။

ၿပီးရင္ က်န္တဲ့ဆံပင္ေတြကို ဖြေပးလိုက္ပါ။

အဖ်ားေလးေတြကို ေသခ်ာၿဖီးေပးလိုက္ၿပီး လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ရစ္ပတ္ေပးလိုက္ကာ ကလစ္တြယ္ေပးလိုက္ပါ။

အခုပံုမွာျပထားသလို တျခားက်န္တဲ့ ဆံပင္ေတြကိုလည္း လုပ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ က်စ္ဆံၿမီးေလးနဲ႔ အေပၚကေန ရစ္ပတ္ေပးလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ ကလစ္ထိုးေပးလိုက္ပါ။

၃။ ပံုစံ ၃  

အရင္ဆံုး ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲလိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ ဆံပင္ေတြကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ က်စ္ဆံၿမီးႏွစ္ခုကို ေဘးဖက္စုၿပီး စည္းေပးလိုက္ပါ။

ၿပီးသြားရင္ေတာ့ ဆံထံုးခပ္ပါးပါးေလး ျပန္ရစ္ထံုးေပးလိုက္ၿပီး ကလစ္ညွပ္ေပးလိုက္ပါ။

ပန္းပန္တာျဖစ္ျဖစ္ အလွကလစ္တပ္တာျဖစ္ျဖစ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။