ေယာက်ာ္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးဆြဲေဆာင္မႈရွိေစရန္ ၀တ္ဆင္တတ္ဖို႕မွာ အလြန္အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တခါတေလမွာ လိုတာထက္ပို၍ ၀တ္ဆင္လိုက္မိသည့္အခါ ပံုက်ေနသည့္စတိုင္တစ္ခုလံုးကို ပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ ဤကဲ့သို႕အမွားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသတိထားေရွာင္ႀကဥ္သင့္သည့္ အခ်က္ေလးမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁၀။ ရွပ္အက်ႌလက္ပင့္တင္ျခင္း

အလြယ္တကူ ရွပ္အက်ီလက္ပင့္တင္လိုက္ျခင္းသည္ သင့္ကိုႀကည့္ရဆိုးေစသည့္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာလိပ္တင္ကာ သပ္ရပ္သည့္အသြင္ကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

၉။ အမိုးအကာေအာက္တြင္ေနကာမ်က္မွန္၀တ္ျခင္း

မိမိဖက္ရွင္နဲ႕လိုက္ဖက္ညီသည့္ ဖက္ရွင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းမွာ ျပႆနာမဟုတ္ေသာ္လည္း မိုးလံုေလလံုေနရာသို႕ေရာက္သည့္အခါတြင္ေတာ့ ခၽြတ္ထားျခင္းက သင့္ကိုပိုမိုစမတ္က်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၈။ အက်ႌခါးအတြင္းထိုးထည့္ျခင္း

အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ အက်ႌကိုခါးအတြင္းထည့္သြင္းကာ ၀တ္ဆင္သင့္ေသာ္လည္း ေသေသသပ္သပ္ရွိဖို႕က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စနစ္တက်ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ရွပ္အက်ႌပံုစံသည္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းႏိုင္လွသည့္အတြက္ ေသခ်ာဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

၇။ နာရီမ၀တ္ဆင္ျခင္း

နာရီသည္ အင္မတန္ရိုးစင္းလွသည့္ အ၀တ္အစားဒီဇိုင္းကိုပင္ ပို၍အဆင့္အတန္းမွီသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ accessory တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ အခ်ိန္လည္းသိရွိႏိုင္၍ ဖက္ရွင္က်က်လည္း၀တ္ဆင္ႏိုင္မည့္ နာရီကို မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို မျဖစ္မေန၀တ္ဆင္ဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

၆။ စနီကာဖိနပ္မ်ားကိုသာ၀တ္ဆင္ျခင္း

စနီကာမ်ားသည္ သင့္စတိုင္ကို ပိုမိုအသက္၀င္ေစေသာ္လည္း ထိုဖိနပ္မ်ားကိုသာ ထပ္တလဲလဲ၀တ္ဆင္ျခင္းကေတာ့ အမွားႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ မိမိ၀တ္ဆင္ထားေသာအ၀တ္အစားႏွင့္ လိုက္ဖက္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ဖိနပ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္အၿမဲမရိုးေစေသာ ဖက္ရွင္အသြင္ကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ေျခအိတ္မ၀တ္ျခင္း

ေျခအိတ္ေပၚေနသည္ကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုး၀မ၀တ္ဆင္ျခင္းထက္ မသိသာသည့္ေျခအိတ္မ်ား ကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထုိသို႕ျပဳလုပ္ေပးျခင္းက တေနကုန္သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္းႏွင့္ ဖိနပ္ပ်က္စီးျခင္းတို႕မွ ကာကြယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ကိုက္ညီစြာ မ၀တ္ဆင္ျခင္း

အကယ္၍ အေရးႀကီးပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ားသို႕ သြားေရာက္ရမည္ဆိုပါက အၿမဲတမ္းသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈရွိစြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ပါ။ သင့္အားကေလးဆန္သြားေစသည့္ စတိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာယွက္၀တ္ဆင္ျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ်မျပဳလုပ္မိရန္လည္း အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

၃။ တီရွပ္အရွည္မ်ား

တခါတေလအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဤခါးရွည္တီရွပ္မ်ားကို ေဘာင္းဘီအခ်ိဳ႕ႏွင့္တြဲဖက္၀တ္ဆင္ျခင္းက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွန္ေသာ္လည္း ဟစ္ေဟာ့ပညာရွင္မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ထုိကဲ့သို႕တီရွပ္မ်ိဳးကို၀တ္ဆင္ျခင္းကို အထူးသတိထားေစလိုပါတယ္။

၂။ ေျခအိတ္အျဖဴမ်ား

အားကစားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစံုတရာကို မလုပ္ေဆာင္ေနပါက ေျခအိတ္အျဖဴ၀တ္ဆင္ျခင္းကို ဆင္ျခင္ဖို႕သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ အကယ္၍မိမိ၏ေျခအိတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိေစခ်င္လွ်င္ေတာ့ ပံုစံဒီဇိုင္းဆန္းသည့္အသြင္ႏွင့္ ေျခအိတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ေဘာင္းဘီအပြမ်ား

မိမိ၏စတိုင္ကို ပ်က္စီးေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆိုးဆံုးေသာအမွားမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာဆိုဒ္ႀကီးႏွင့္အပြေဘာင္းဘီမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႕ဖက္ရွင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မိျခင္းက အျခားစတိုင္က်သည့္ ဖိနပ္မ်ား၊ အက်ႌမ်ားကိုပါ ႀကည့္ရဆိုးသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။