မဂၤလာပါေနာ္။ အခ်စ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီးတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိဖို႔ သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ တခါတေလ ခ်စ္ေနရင္ ၿပီးၿပီလို႕ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးထင္ေနေပမယ့္ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာေတြ၊ နားလည္မႈလြဲတာေတြ စိတ္ခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ လူႏွစ္ေယာက္လက္တြဲရတဲ့ ဘဝက တကယ္ေတာ့ ထင္သေလာက္မရိုးရွင္းပါဘူး။

နားလည္မႈလြဲရတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကလည္း ဖန္တီးသူရွိမွ ျဖစ္တာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ခ်စ္သူ (သို႔) အမ်ိဳးသားအေပၚ နားလည္မေပးႏိုင္တဲ့ (သို႔) ခြင့္မလြတ္ေပးႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲတစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္။

၁။ သူတို႔အေပၚရန္လုပ္ျခင္း (သို႔) ေဒါသထြက္ျခင္း

၂။ တျခားသူအေပၚ ေဝဖန္ျခင္း

၃။ စိတ္ရႈပ္တဲ့အခါ ပတ္ရမ္းျခင္း

၄။ သင့္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း

၅။ ေခၽြတာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျပစ္တင္ျခင္း

၆။ ဂရုစိုက္တာလား ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တာလား

၇။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚ သင့္ရဲ႕ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ

၈။ အိမ္မႈကိစၥေတြကို ကူမလုပ္ျခင္း (သို႔) ကိုယ့္တာဝန္မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆထားျခင္း

၉။ စိတ္ကေတာက္ကဆျဖစ္ၾကတဲ့အခါ ပစ္ထားျခင္း

၁၀။ အျပစ္တင္ျခင္း ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း