မိဘတိုင္းဟာ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ တာဝန္ရွိဆံုးသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္း မိမိကေလးကို ၾကင္နာတတ္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ စာနာနားလည္တတ္သူ၊ သတၱိရွိသူျဖစ္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက မသင္ေပးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီလိုလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

၁၀။ မိန္းကေလးကိုေရာ ေယာက်္ားေလးေတြကိုေရာ လူတိုင္းကို ေလးစားသင့္ၿပီး အားလံုးဟာ အတူတူပဲဆိုတဲ့အေၾကာင္း။

ကေလး အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္မွာ သင္ေပးရမယ့္ အေရးႀကီးဆံုးအရာ (၁၀) ခု (ရုပ္ျပကာတြန္း)

၉။ အမွားလုပ္မိမွာ မေၾကာက္ဖို႔နဲ႔ အမွန္ျပင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လမ္းျပေပးပါ။

၈။ အဆင့္ဘယ္ေလာက္ရဖို႔ဆိုတာထက္ ပညာတတ္ဖို႔နဲ႔ ဗဟုသုတၾကြယ္၀ဖို႔အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။

၇။ မိဘဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အကူအညီလိုရင္ အခ်ိန္မေရြးေတာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း။

၆။ သူတို႔ကိုယ္ကို အရွိအတိုင္းလက္ခံႏိုင္ဖို႔။

၅။ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ မေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုကို သူမ်ားေျမာက္ေပးတိုင္း လိုက္မလုပ္ဖို႔။

၄။ နားမလည္ရင္ ေမးခြန္းေမးဖို႔ မေၾကာက္သင့္တဲ့အေၾကာင္း။

၃။ ေနမေကာင္းရင္လည္း ဆရာဆရာမကို အသိေပး ေျပာသင့္တဲ့အေၾကာင္း။

၂။ သဘာဝပန္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ဖို႔။

၁။ မမွန္တ့ဲအရာကို မလုပ္ဘူးလို႔ ျငင္းတတ္ဖို႔ သင္ေပးပါ။