မဂၤလာပါ။ ေမေမတို႔ေရ။ အမ်ိဳးသမီးတို႔အားလံုးက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကေလးေမြးၿပီးရင္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား မက်ေတာ့ဘူး။ ဝလာတယ္ စသျဖင့္ ညည္းတြားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ကေလး ၂ ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးဝိတ္က်ေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္ေနာ္။ အင္တာနက္မွာ မွ်ေဝထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။

၇။ Squat

ကိုယ့္ရဲ႕ ကေလးေလးကို ခ်ီၿပီး Squat ထိုင္လို႔ရတယ္ေနာ္။ အခုပံုမွာျပထားသလို လုပ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ကေလးလည္းထိန္းၿပီးသား ဝိတ္လည္းက်ၿပီးသားျဖစ္သြားတာေပါ့။

၆။ Lunges

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို အေရွ႕ထုတ္ ဒူးညြန္႕လိုက္ၿပီး က်န္တဲ့တစ္ဖက္ကို အခုပံုမွာျပထားသလို ခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္တစ္ဖက္ခ်င္းဆီေျပာင္းေပးပါ။ ကေလးေလးကို ခ်ီထားပါ။

၅။ Side Lunges

Side Lunges ကေတာ့ နံပါတ္ ၆ ေလ့က်င့္ခန္းလုိပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေျခေထာက္က ေဘးဖက္ကို ကားေပးရမွာပါေနာ္။

၄။ Plie

ေျခဖဝါးႏွစ္ဖက္ကို ေဘးထုတ္လိုက္ၿပီး ေျခေထာက္ကားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ Squat ထိုင္သလိုပဲ ထိုင္ခ်လိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ Hip Bridges

ေက်ာကိုလွဲခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ဒူးကိုေထာင္ထားလိုက္ပါ။ၿပီးရင္ တင္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အလယ္ပိုင္းကို အေပၚ ၾကြေပးလိုက္ပါ။ ေဘဘီေလးကို အေပၚေျမာက္ခ်ီထားလိုက္ပါေနာ္။

၂။ Reverse Curls

ဒူးႏွစ္ဖက္ကို အေပၚေထာက္လိုက္ပါ။ ကေလးေလးကို အဲဒီအေပၚ တင္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ၾကြေပးလိုက္ပါ။

၁။ Plank ေထာက္ျခင္း

ေဘဘီေလးကို ေဘးမွာခ်ၿပီး Plank ေထာက္ေပးလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို ေထာက္ေပးတဲ့အေနအထားအတိုင္း ၁ မိနစ္ ၂ မိနစ္ေလာက္ေနေပးပါ။

ကဲ ကေလးလည္း ထိန္းၿပီးသား ေလ့က်င့္ခန္းလည္း လုပ္ၿပီးသား ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။